Правила на хотела

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Тези правила са разработени на база действащото българско законодателство. В общите части на
хотела и в заведенията е изградена система за видеонаблюдение. Ползвайки услугите на хотела,
вие се съгласявате с видеонаблюдението.
Комплекс Лекардо гарантира на своите гости опазване на конфиденциалността на предоставената
информация и лични данни.
Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които
нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.

ПРАВИЛА ЗА НАСТАНЯВАНЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В ХОТЕЛА

• При пристигане в хотела гостът е длъжен да представи личен документ за регистрация.
• Оборудването на всяка стая се проверява преди настаняване и след напускане.
• Гостите са отговорни за всички щети и липси в стаите, в които са настанени. При
установяване на щета те подлежат на таксуване.
• Забравени от гостите вещи се пазят до1 месец, като куриерските разходи за връщането им
са за сметка на техните собственици.
Настаняване/напускане на стаите:
• Настаняването е след 14:00 ч., а освобождаването на ползваната стая – най-късно до 12:00
ч.
• При желание за по-късно освобождаване на ползваната стая е необходимо да поискате
съгласие и потвърждение от Рецепция, че това е възможно.
Изхранване:
• Закуската се сервира в основния ресторант.
Забранено е внасянето/изнасянето на храни и напитки в/от ресторантите баровете на хотела.
Почистване на стаите:
• Стаите се почистват всеки ден от 08:00 до 17:00 ч.
• В случай че сте поставили табела „Не безпокойте“ или желаете почистване след 17:00 ч.,
моля обърнете се към рецепцията на хотела.
• Вечерното подготвяне на стаите се извършва от 18:00 до 22:00 ч.
Минибар:
• Във всяка стая има минибар, който се презарежда всеки ден.
• Консумацията от минибара се заплаща по обявения ценоразпис.
Сейф:
• Всяка стая разполага със сейф.
• Моля, съхранявайте ценните си вещи и документи в сейфа.
• За вещи, оставени в стаята или на територията на хотела, отговорност носи гостът.
Паркинги:
• Хотелът разполага с безплатен външен паркинг.
• Паркоместа не могат за бъдат резервирани.
• Хотелът не носи отговорност за нанесена щета върху автомобил на територията на
откритите паркинги.
Настаняване с домашни любимци:

• Разрешено е настаняване с домашни любимци до 3 кг.
• Домашни любимци се допускат при представяне на всички необходими документи за
регистрация и имунизация.
• Домашни любимци не се допускат в ресторантите на хотела, в детския кът.
• Разхождането на домашните любимци е позволено само извън хотела. Пребиваването им в
общите части е само на ръце.
• Домашните любимци не трябва да бъдат оставяни без надзор.
• Всички смущения, като лаене или скимтене, трябва да бъдат своевременно прекратени, за
да се гарантира удобството на другите гости.
• Гостите са отговорни за всички имуществени вреди и/или телесни повреди, причинени от
домашния им любимец на хотела или на други гости, и се съгласяват да ги обезщетят в пълен
размер.
• Хотелът си запазва правото да таксува гостите за имуществени вреди, причинени от техния
домашен любимец.

С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ В ХОТЕЛА СЕ ЗАБРАНЯВА:

• Пушенето в стаите и във всички закрити помещения на хотела е забранено. При
констатирано нарушение към сметката на стаята ще бъде добавена такса в размер на 300 лева.
• Предаването на ключ-картата от стаята на странични лица.
• Съхраняването в стаите на материали и/или предмети, опасни за здравето и живота на
околните.
• Изнасянето и преместването на мебели от стаите.
• Нарушаването на общоприетите норми на поведение, агресивното поведение и/или
действия, застрашаващи здравето и имуществото на околните.
• Повреждането на имущество на хотела.
• Паркирането на автомобили на входа и изхода на хотела, както и по начин, който блокира
движението.